Submit Form Gallery Login/Ingia
National Investments Plc (NICOL)- Official Website
Submit Form Gallery Login/Ingia

Wito Kwa Wanahisa kufuatilia malipo ya gawio

CSD & Registry COmpany LImited (CSDR) kampuni tanzu ya soko la hisa la Dar es salaam (DSE) inahusika na ulipaji wa gawio kwa wanahisa wa makampuni yaliyotanganza kulipa gawio kwa wanahisa wake, ikiwamo National Investments Plc (NICOL). Tunapenda kuwataarifu wanahisa wote wa NICOL kuwa, mpaka kufikiatarehe ya tangazo hili kuna idadi kubwa ya wanahisa ambao hawajachukua pesa zao za gawio. Hii inatokana na CSDR kutokuwa na taarifa zao za kibenki au namba zao za simu ambazo zitawezesha kulipa gawio. Ili kuweza kulipwa gawio, mwanahisa anapaswa kututumia za kibenki(Namba ya akaunti na jina la Benki), Namba ya simu ya Mkononi pamoja na nakala zifuatazo: Stakabadhi ya umiliki wa hisa(CDS Receipt) na Kitambulisho (kati ya kitambulisho cha taifa, pasi ya kusafiria, leseni ya udereva au kadi ya mpiga kura). Mwanahisa anaweza kutuma taarifa zake kwa barua au kw kujaza fomu za kuboresha kumbukumbu za mwanahisa inayopatikana kwenye tovuti ya CSDR www.csdr.co.tz na kutumia kwa sanduku la Posta, barua pepe au WhatsApp kupitia anuani ifuatayo: Msajili wa Hisa, CSD and Registry Company Limited, 2nd Floor, Kambarage House, 6 Ufukoni Street.P. O. Box 70081, Dar es Salaam, Tanzania, Mob: 255 746 160516/255 677 070414, Email: registrar@csdr.co.tz

Close

Dodoso Kampuni Tanzu NICOL

Close

NICOL Subsidiary Information

Funga

Dodoso Uwekezaji soko la hisa DSE

Close

Investment in DSE Listed company Profile

X Funga

Dodoso Uwekezaji

X Close

Investment Profile

Close

X Funga

Taarifa(Tangazo)

X Close

Announcement of

Funga

Wasifu kwa ufupi

Close

Bio Profile

Close

Close
>
Close

Close
>
Close

>